Fraksi PDI PERJUANGAN

Ketua

Nama : ARISA LAHARI, SH
Fraksi : PDI PERJUANGAN
Tempat/Tgl Lahir : Wajo, 25/11/1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Status Nikah : Menikah

Wakil Ketua

Nama : JUFRIANTO
Fraksi : PDI PERJUANGAN
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Pinang, 07/06/1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : -
Status Nikah : Menikah

Sekretaris

Nama : SUKARDI, SP
Fraksi : PDI PERJUANGAN
Tempat/Tgl Lahir : Belitang, 06/07/1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Status Nikah : Menikah

Anggota

Nama : MAT NAWIR, SH
Fraksi : PDI PERJUANGAN
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pasir, 09/12/1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Status Nikah : Belum Menikah
Nama : JUPRIYADI
Fraksi : PDI PERJUANGAN
Tempat/Tgl Lahir : Danau Cala, 09/09/1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : -
Status Nikah : Menikah
Nama : Hj. ISMIATY. SH
Fraksi : PDI PERJUANGAN
Tempat/Tgl Lahir : -,
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Status Nikah : Menikah